fbpx
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2023Deze privacyverklaring voor SneakerBranding (Bedrijf,”“wij,”“ons,” of“onze), beschrijft hoe en waarom wij uw informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (“verwerken) wanneer u onze diensten gebruikt (“Diensten), zoals wanneer u:
 • Met ons samen te werken op andere gerelateerde manieren, waaronder verkoop, marketing of evenementen.
Vragen of zorgen? Het lezen van deze privacyverklaring helpt u uw privacyrechten en -keuzes te begrijpen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Diensten. Mocht u nog vragen of zorgen hebben, neem dan contact met ons op via info@sneakerbranding.com.


SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer details over elk van deze onderwerpen vinden door te klikken op de link na elk belangrijk punt of door gebruik te maken van onze inhoudsopgave hieronder om het gedeelte te vinden dat u zoekt. U kunt ook klikken op hier om direct naar onze inhoudsopgave te gaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wanneer u onze Diensten bezoekt, gebruikt of erdoor navigeert, kunnen wij persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van de manier waarop u omgaat met SneakerBranding en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. Klik op hier voor meer informatie.

Verwerken wij gevoelige persoonsgegevens? Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens.

Ontvangen wij informatie van derden? Wij ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken wij uw gegevens? Wij verwerken uw gegevens om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. Wij verwerken uw gegevens alleen wanneer wij daarvoor een geldige wettelijke reden hebben. Klik op hier voor meer informatie.

In welke situaties en met welke partijen delen wij persoonsgegevens? Wij kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke derden. Klik op hier voor meer informatie.

Hoe houden we uw informatie veilig? Wij hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Geen enkele elektronische transmissie via het internet of technologie voor informatieopslag kan echter als 100% veilig worden gegarandeerd, dus wij kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn onze beveiliging te verslaan en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Klik op hier voor meer informatie.

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Klik op hier voor meer informatie.

Hoe oefent u uw rechten uit? De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen is door het invullen van ons formulier voor het aanvragen van gegevens die beschikbaar zijn hier of door contact met ons op te nemen. Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en afhandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wil je meer weten over wat SneakerBranding doet met de informatie die wij verzamelen? Klik op hier om het volledige bericht te bekijken.


INHOUDSOPGAVE1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Diensten, of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Door u verstrekte persoonlijke informatie. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten:
 • namen
 • telefoonnummers
 • e-mailadressen
Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in deze persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie – zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer u onze Diensten bezoekt.

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Diensten bezoekt, gebruikt of erdoor navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Diensten gebruikt, en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Diensten te handhaven, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.

De informatie die wij verzamelen omvat:
 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn dienstgerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Diensten opent of gebruikt en die wij vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons interageert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en instellingen en informatie over uw activiteit in de Diensten bevatten. (zoals de datum/tijdstempels in verband met uw gebruik, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms “crash dumps” genoemd) en hardware-instellingen).
 • Apparaatgegevens. Wij verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en toepassingsidentificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetserviceprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie.
 • Locatiegegevens. Wij verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie wij verzamelen hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Wij kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door de Locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Als u ervoor kiest om u af te melden, is het echter mogelijk dat u bepaalde aspecten van de Diensten niet kunt gebruiken.
2. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

In het kort: Wij verwerken uw gegevens om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om verschillende redenen, afhankelijk van de manier waarop u met onze Diensten omgaat, waaronder:

 • Om iemands vitaal belang te redden of te beschermen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om een vitaal belang van een persoon te redden of te beschermen, zoals het voorkomen van schade.

3. OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS OM UW GEGEVENS TE VERWERKEN?

In het kort: Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is en wij een geldige wettelijke reden hebben (d.w.z., wettelijke basis) om dit te doen onder het toepasselijke recht, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten aan te bieden voor het aangaan of voldoen aan onze contractuele verplichtingen, om uw rechten te beschermen, of om voldoen aan onze legitieme zakelijke belangen.

Als u zich in de EU of het VK bevindt, is dit gedeelte op u van toepassing.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de GDPR van het Verenigd Koninkrijk vereisen dat wij uitleggen op welke geldige rechtsgronden wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken. Als zodanig kunnen wij ons beroepen op de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:
 • Toestemming. Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z., toestemming) om uw persoonsgegevens voor een bepaald doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Klik op hier voor meer informatie.
 • Wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of om uw gegevens vrij te geven als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.
 • Vitale belangen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties waarin de veiligheid van een persoon in gevaar kan komen.

Als u zich in Canada bevindt, is dit gedeelte op u van toepassing.

Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven (d.w.z., uitdrukkelijke toestemming) om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken, of in situaties waarin uw toestemming kan worden afgeleid (d.w.z., impliciete toestemming). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Klik op hier voor meer informatie.

In sommige uitzonderlijke gevallen kan het ons wettelijk toegestaan zijn om uw gegevens te verwerken zonder uw toestemming, bijvoorbeeld:
 • Indien de verzameling duidelijk in het belang van een persoon is en de toestemming niet tijdig kan worden verkregen
 • Voor onderzoeken en opsporing en preventie van fraude
 • Voor zakelijke transacties onder bepaalde voorwaarden
 • Indien het is opgenomen in een getuigenverklaring en de inning noodzakelijk is voor de beoordeling, behandeling of afwikkeling van een verzekeringsclaim
 • Voor het identificeren van gewonde, zieke of overleden personen en het communiceren met de nabestaanden.
 • Als wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat een persoon het slachtoffer is, is of kan worden van financieel misbruik.
 • Indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat het verzamelen en het gebruik met toestemming de beschikbaarheid of de nauwkeurigheid van de informatie in gevaar zou brengen en indien het verzamelen redelijk is voor doeleinden die verband houden met het onderzoeken van een inbreuk op een overeenkomst of een overtreding van de wetgeving van Canada of een provincie.
 • Indien openbaarmaking nodig is om te voldoen aan een dagvaarding, bevelschrift, rechterlijk bevel of regels van de rechtbank betreffende de overlegging van bescheiden
 • Indien de informatie door een persoon is verstrekt in het kader van zijn werk, bedrijf of beroep en het verzamelen ervan in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt.
 • Indien de verzameling uitsluitend voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden bestemd is
 • Indien de informatie voor het publiek beschikbaar is en in de voorschriften is gespecificeerd

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In het kort: Wij kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende derden.

Wij moeten uw persoonlijke informatie mogelijk delen in de volgende situaties:
 • Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.

5. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

In het kort: Wij kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

Wij kunnen cookies en soortgelijke traceertechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om informatie op te vragen of op te slaan. Specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookie Notice. .

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

In het kort: Wij bewaren uw informatie zo lang als nodig is om te vervullen de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij anders vereist door de wet.

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Wanneer wij geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren dergelijke informatie, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in backup-archieven), dan zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen via een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

Wij hebben passende en redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen. Echter, ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie worden gegarandeerd dat deze 100% veilig is. onbevoegde derden zullen onze beveiliging niet kunnen omzeilen en uw gegevens niet op ongepaste wijze kunnen verzamelen, benaderen, stelen of wijzigen. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze Diensten op uw eigen risico. U mag de Diensten alleen binnen een beveiligde omgeving gebruiken.

8. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort: Wij verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar.

Wij vragen niet bewust om gegevens van of verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. Door de Diensten te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd van een minderjarige bent en toestemming geeft voor het gebruik van de Diensten door deze minderjarige. Als wij vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen wij de account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen. Als u weet dat wij gegevens hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via info@sneakerbranding.com .

9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Canada, hebt u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke informatie geven. U kunt uw account te allen tijde bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER, het VK en Canada) hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens, (ii) om rectificatie of wissing te verzoeken; (iii) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, de overdraagbaarheid van gegevens. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de rubriek HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING? hieronder.

Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en afhandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als u zich in de EER of het VK bevindt en u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U vindt hun contactgegevens hier: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm .

Als u in Zwitserland bent gevestigd, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html .

Intrekken van uw toestemming: Indien wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, wat afhankelijk van de toepasselijke wetgeving uitdrukkelijke en/of impliciete toestemming kan zijn, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de rubriek “. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING? onder.

Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch, wanneer het toepasselijke recht dit toestaat, voor de verwerking van uw persoonsgegevens op andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u dat wenst, kunt u uw browser gewoonlijk zo instellen dat cookies worden verwijderd en dat cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Diensten. Om af te zien van op interesses gebaseerde reclame door adverteerders op onze Diensten gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/ .

Als u vragen of opmerkingen hebt over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naar info@sneakerbranding.com.

10. BEDIENINGSORGANEN VOOR NIET-SPORENFUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen bevatten een functie of instelling voor Do-Not-Track (“DNT”) die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browseactiviteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen van en het implementeren van DNT-signalen afgerond . Als zodanig reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze doorgeeft om niet online gevolgd te worden. Als in de toekomst een norm voor online tracking wordt aangenomen die wij moeten volgen, zullen wij u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

11. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Ja, als u een inwoner van Californië bent, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot de toegang tot uw persoonlijke gegevens.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de “Shine The Light”. De wet staat onze gebruikers die ingezetenen van Californië zijn toe om eenmaal per jaar kosteloos bij ons informatie op te vragen over (eventuele) categorieën persoonsgegevens die wij aan derden hebben verstrekt voor direct-marketingdoeleinden, alsmede de namen en adressen van alle derden waarmee wij in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar persoonsgegevens hebben gedeeld. Als u in Californië woont en een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u uw verzoek schriftelijk bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerde account hebt bij de Diensten, hebt u het recht te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u publiekelijk op de Diensten plaatst. Om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neemt u contact met ons op via onderstaande contactgegevens en vermeldt u het e-mailadres dat bij uw account hoort en een verklaring dat u in Californië woont. Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Diensten, maar wees u ervan bewust dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd uit al onze systemen (bijv., back-ups, enz.).

CCPA Privacyverklaring

De California Code of Regulations definieert een “resident” als:

(1) elke persoon die zich in de staat Californië bevindt voor een ander dan een tijdelijk of tijdelijk doel en
(2) iedere natuurlijke persoon die zijn woonplaats heeft in de Staat Californië en die zich tijdelijk of tijdelijk buiten de Staat Californië bevindt

Alle andere personen worden gedefinieerd als “niet-ingezetenen”.

Als deze definitie van “ingezetene” op u van toepassing is, moeten wij bepaalde rechten en verplichtingen in acht nemen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen wij?

In de afgelopen twaalf (12) maanden hebben wij de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld:

Categorie Voorbeelden Verzameld
A. Identificatiemiddelen
Contactgegevens, zoals echte naam, alias, postadres, telefoonnummer of mobiel contactnummer, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocoladres, e-mailadres en accountnaam.

GEEN

B. Persoonsgegevenscategorieën opgenomen in de California Customer Records Statute
Naam, contactgegevens, opleiding, werk, arbeidsverleden en financiële informatie

GEEN

C. Beschermde classificatiekenmerken volgens Californisch of federaal recht
Geslacht en geboortedatum

GEEN

D. Commerciële informatie
Transactie-informatie, aankoopgeschiedenis, financiële gegevens en betalingsinformatie

GEEN

E. Biometrische informatie
Vingerafdrukken en stemafdrukken

GEEN

F. Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteiten
Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, online gedrag , interessegegevens en interacties met onze en andere websites, toepassingen, systemen en advertenties.

GEEN

G. Geolocatiegegevens
Locatie van het apparaat

GEEN

H. Audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie
Beelden en audio-, video- of gespreksopnamen die in verband met onze bedrijfsactiviteiten zijn gemaakt

GEEN

I. Beroeps- of arbeidsgerelateerde informatie
Zakelijke contactgegevens om u onze diensten op bedrijfsniveau te kunnen leveren of functie, werkgeschiedenis en beroepskwalificaties als u bij ons solliciteert

GEEN

J. Informatie over het onderwijs
Studentengegevens en gidsinformatie

GEEN

K. Conclusies uit andere persoonlijke informatie
Conclusies die worden getrokken uit de hierboven vermelde verzamelde persoonsgegevens om een profiel of samenvatting op te stellen over bijvoorbeeld de voorkeuren en kenmerken van een persoon

GEEN

L. Gevoelige persoonlijke informatie
GEEN


Wij kunnen ook andere persoonsgegevens buiten deze categorieën verzamelen in gevallen waarin u persoonlijk, online of per telefoon of post met ons communiceert in het kader van:
 • Hulp ontvangen via onze klantenondersteuningskanalen;
 • Deelname aan klantonderzoeken of prijsvragen; en
 • Vergemakkelijken van de levering van onze diensten en reageren op uw vragen.
Hoe gebruiken en delen wij uw persoonlijke informatie?

Meer informatie over het verzamelen en delen van gegevens vindt u in deze privacyverklaring.

U kunt contact met ons opnemen per e-mail op info@sneakerbranding.com, door een bezoek te brengen aan https://www.sneakerbranding.com/contact/ , of via de contactgegevens onderaan dit document.

Als u een geautoriseerd agent om uw recht op opt-out uit te oefenen kunnen wij een verzoek weigeren indien de geautoriseerd agent geen bewijs overlegt dat zij geldig geautoriseerd om namens u te handelen.

Worden uw gegevens met anderen gedeeld?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze dienstverleners op grond van een schriftelijke overeenkomst tussen ons en elke dienstverlener. Elke dienstverlener is een entiteit met winstoogmerk die de informatie namens ons verwerkt en dezelfde strikte verplichtingen inzake privacybescherming naleeft die door de CCPA worden opgelegd.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, zoals intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie. Dit wordt niet beschouwd als “verkoop” van uw persoonlijke informatie.

SneakerBranding heeft in de voorgaande twaalf (12) maanden geen persoonlijke informatie openbaar gemaakt, verkocht of gedeeld met derden voor zakelijke of commerciële doeleinden. SneakerBranding zal in de toekomst geen persoonlijke informatie van websitebezoekers, gebruikers en andere consumenten verkopen of delen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Recht om verwijdering van de gegevens te vragen – Verzoek tot verwijdering

U kunt vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Als u ons vraagt om uw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij uw verzoek respecteren en uw persoonsgegevens verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen waarin de wet voorziet, zoals (maar niet beperkt tot) de uitoefening door een andere consument van zijn of haar recht op vrije meningsuiting, onze nalevingseisen die voortvloeien uit een wettelijke verplichting, of elke verwerking die nodig kan zijn om ons te beschermen tegen illegale activiteiten.

Recht op informatie – Verzoek om informatie

Afhankelijk van de omstandigheden heeft u recht op informatie:
 • of wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken;
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen;
 • de doeleinden waarvoor de verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt;
 • of we persoonlijke informatie verkopen of delen met derden;
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij verkochten, deelden of openbaar maakten voor een zakelijk doel;
 • de categorieën van derden aan wie de persoonsgegevens zijn verkocht, gedeeld of bekendgemaakt voor zakelijke doeleinden;
 • het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen, verkopen of delen van persoonsgegevens; en
 • de specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn wij niet verplicht om in antwoord op een verzoek van een consument niet-geïdentificeerde consumenteninformatie te verstrekken of te verwijderen of om individuele gegevens opnieuw te identificeren om een verzoek van een consument te verifiëren.

Recht op non-discriminatie bij de uitoefening van het recht op privacy van de consument

Wij zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.

Recht om het gebruik en de openbaarmaking van gevoelige persoonlijke informatie te beperken

Wij verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie van consumenten.

Verificatieproces

Na ontvangst van uw verzoek moeten wij uw identiteit verifiëren om vast te stellen dat u dezelfde persoon bent over wie wij de informatie in ons systeem hebben. Voor deze verificatie moeten wij u om informatie vragen, zodat wij die kunnen vergelijken met informatie die u ons eerder hebt verstrekt. Afhankelijk van het soort verzoek dat u indient, kunnen wij u bijvoorbeeld vragen bepaalde informatie te verstrekken zodat wij de informatie die u verstrekt kunnen matchen met de informatie die wij al in ons bestand hebben, of wij kunnen contact met u opnemen via een communicatiemethode (bijv., telefoon of e-mail) die u eerder aan ons hebt verstrekt. Wij kunnen ook andere verificatiemethoden gebruiken als de omstandigheden dat vereisen.

Wij zullen de in uw verzoek verstrekte persoonlijke informatie alleen gebruiken om uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen te verifiëren. In de mate van het mogelijke zullen wij vermijden u bijkomende informatie te vragen voor verificatiedoeleinden. Indien wij uw identiteit echter niet kunnen verifiëren aan de hand van de informatie die wij reeds bijhouden, kunnen wij u verzoeken aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te verifiëren en voor beveiligings- of fraudepreventiedoeleinden. Wij zullen dergelijke aanvullend verstrekte informatie verwijderen zodra wij klaar zijn met uw verificatie.

Andere privacyrechten
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U kunt verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of niet langer relevant zijn, of om beperking van de verwerking van de informatie.
 • U kunt een geautoriseerde agent aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen onder de CCPA. Wij kunnen een verzoek weigeren van een gemachtigde agent die geen bewijs overlegt dat hij geldig gemachtigd is om namens u te handelen in overeenstemming met de CCPA.
 • U kunt zich afmelden voor de toekomstige verkoop of het delen van uw persoonlijke informatie aan derden. Na ontvangst van een opt-out verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijftien (15) dagen na de datum van indiening van het verzoek, aan het verzoek gevolg geven.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op info@sneakerbranding.com, door een bezoek te brengen aan https://www.sneakerbranding.com/contact/ , of via de contactgegevens onderaan dit document. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, horen wij dat graag.

12. HEBBEN INWONERS VAN VIRGINIA SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Ja, als u een inwoner van Virginia bent, kunt u specifieke rechten krijgen met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van uw persoonlijke informatie.

Virginia CDPA Privacykennisgeving

Onder de Virginia Consumer Data Protection Act (CDPA):

“Consument”: een natuurlijke persoon die ingezetene is van het Gemenebest en uitsluitend als individu of huishouden handelt. Een natuurlijke persoon die in een commerciële of arbeidscontext optreedt, valt er niet onder.

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie die gekoppeld is of redelijkerwijs gekoppeld kan worden aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. “Persoonsgegevens” omvatten geen niet-geïdentificeerde gegevens of openbaar beschikbare informatie.

“Verkoop van persoonsgegevens” betekent de uitwisseling van persoonsgegevens onder bezwarende titel.

Indien deze definitie “consument” op u van toepassing is, moeten wij bepaalde rechten en plichten met betrekking tot uw persoonsgegevens in acht nemen.

De informatie die wij over u verzamelen, gebruiken en openbaar maken varieert afhankelijk van de manier waarop u met SneakerBranding en onze Diensten omgaat. Ga voor meer informatie naar de volgende links:
Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
 • Recht om geïnformeerd te worden of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken
 • Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens
 • Recht op correctie van onjuistheden in uw persoonsgegevens
 • Recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen
 • Recht op een kopie van de persoonsgegevens die u eerder met ons hebt gedeeld
 • Recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze worden gebruikt voor gerichte reclame, de verkoop van persoonsgegevens of profilering ter bevordering van besluiten die wettelijke of vergelijkbare significante gevolgen hebben (“profilering”).
SneakerBranding heeft geen persoonlijke gegevens aan derden verkocht voor zakelijke of commerciële doeleinden. SneakerBranding zal in de toekomst geen persoonlijke gegevens van websitebezoekers, gebruikers en andere consumenten verkopen.

Uw rechten uitoefenen onder de Virginia CDPA

Meer informatie over het verzamelen en delen van gegevens vindt u in deze privacyverklaring.

U kunt contact met ons opnemen per e-mail op info@sneakerbranding.com, door ons aanvraagformulier voor betrokkenen of door te verwijzen naar de contactgegevens onderaan dit document.

Als u een geautoriseerd agent om uw rechten uit te oefenen, kunnen we een verzoek weigeren als de geautoriseerd agent geen bewijs overlegt dat hij geldig geautoriseerd om namens u te handelen.

Verificatieproces

Wij kunnen u verzoeken aanvullende informatie te verstrekken die redelijkerwijs nodig is om het verzoek van u en uw consument te verifiëren. Als u het verzoek indient via een geautoriseerde agent, kan het zijn dat we aanvullende informatie moeten verzamelen om uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek verwerken.

Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst, antwoorden. De antwoordtermijn kan eenmaal worden verlengd met vijfenveertig (45) extra dagen wanneer dat redelijkerwijs noodzakelijk is. Wij zullen u binnen de eerste antwoordtermijn van 45 dagen van een dergelijke verlenging op de hoogte brengen, samen met de reden voor de verlenging.

Recht op beroep

Als wij weigeren actie te ondernemen met betrekking tot uw verzoek, zullen wij u op de hoogte stellen van onze beslissing en de redenering erachter. Als u tegen onze beslissing in beroep wilt gaan, kunt u een e-mail sturen naar info@sneakerbranding.com. Binnen zestig (60) dagen na ontvangst van een beroep zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen van de maatregelen die al dan niet zijn genomen in reactie op het beroep, met inbegrip van een schriftelijke uitleg van de redenen voor de beslissingen. Als uw beroep wordt afgewezen, kunt u contact opnemen met de procureur-generaal om een klacht indienen .

13. WORDT DEZE MEDEDELING BIJGEWERKT?

In het kort: Ja, wij zullen deze mededeling zo nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte “Revised” datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra zij toegankelijk is. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen wij u daarvan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbaar bericht over dergelijke veranderingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen.

14. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze mededeling, kunt u een e-mail sturen naar info@sneakerbranding.com of per post naar:

SneakerBranding
De Waag 14
Dalen, Drenthe 7751 GW
Nederland

15. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, deze informatie te wijzigen of te verwijderen. Om uw persoonlijke informatie in te zien, bij te werken of te verwijderen, kunt u een aanvraagformulier indienen door te klikken op hier .
Dit privacybeleid is opgesteld met behulp van Termly’s Privacy Policy Generator.
Scroll naar boven