fbpx
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, de toepasselijke wetten en voorschriften en de naleving ervan. Indien u het niet eens bent met de vermelde voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te betreden. Het materiaal op deze site wordt beschermd door het relevante auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik licentie

 1. Het is toegestaan om tijdelijk één duplicaat van de materialen (gegevens of programma’s) op de site van SneakerBranding te downloaden voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is slechts een vergunning en geen eigendomsoverdracht:
  1. de materialen te wijzigen of te kopiëren;
  2. de materialen te gebruiken voor enig commercieel gebruik, of voor enige publieke presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
  3. te proberen een product of materiaal op de SneakerBranding site te decompileren of te herbouwen;
  4. auteursrechten of andere beperkende documenten uit de materialen verwijderen; of
  5. het materiaal overdragen aan iemand anders of zelfs het materiaal “spiegelen” op een andere server.
 2. Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd als u een van deze beperkingen negeert en kan door SneakerBranding op elk moment worden beëindigd. Na beëindiging van de vergunning of wanneer uw kijkvergunning wordt beëindigd, moet u alle gedownloade materialen in uw eigendom vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. Het materiaal op de site van SneakerBranding wordt gegeven “zoals het is”. SneakerBranding geeft geen enkele garantie, gecommuniceerd of gesuggereerd, en doet daarmee afstand van alle andere garanties, inclusief, maar niet beperkt tot, afgeleide garanties of verklaringen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of het niet schenden van gelicentieerde eigendommen of andere inbreuken op rechten. Verder geeft SneakerBranding geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de onwrikbare kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar website of in het algemeen met betrekking tot dergelijke materialen of op enige met deze website verbonden bestemmingen.

4. Beperkingen

In geen geval is SneakerBranding of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (waaronder, zonder beperking, schade door verlies van informatie of voordeel, of door bedrijfsstoringen) die voortkomt uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de SneakerBranding website, ongeacht de mogelijkheid dat SneakerBranding of een door SneakerBranding erkende agent mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de kans op dergelijke schade. Aangezien sommige rechtsgebieden geen beperkingen op afgeleide garanties toestaan, of belemmeringen van de verplichting voor zware of toevallige schade, kunnen deze beperkingen voor u geen verschil maken.

5. Wijzigingen en errata

Het materiaal op de SneakerBranding site kan typografische of fotografische fouten bevatten. SneakerBranding garandeert niet dat de materialen op haar site exact, afgewerkt of actueel zijn. SneakerBranding kan verbeteringen aan het materiaal op haar site doorvoeren op elk moment zonder kennisgeving. SneakerBranding doet dan weer geen enkele toezegging om het materiaal bij te werken.

6. Links

SneakerBranding heeft het merendeel van de websites of links die met haar website verbonden zijn niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke verbonden webpagina. Het opnemen van een link betekent niet dat SneakerBranding de site ondersteunt. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden van de site

SneakerBranding kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website zonder kennisgeving te allen tijde aanpassen. Door deze site te gebruiken stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende vorm van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke zaak die betrekking heeft op de site van SneakerBranding wordt beheerst door de wetten van het land waar SneakerBranding staat, zonder inachtneming van de bepalingen van het recht.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Ook hebben wij dit beleid opgesteld met het doel dat u kunt zien hoe wij individuele gegevens verzamelen, gebruiken, doorgeven en onthullen en gebruiken. Hieronder volgt ons privacybeleid.

 • Voor of bij het verzamelen van persoonlijke informatie zullen wij aangeven voor welke doeleinden de informatie wordt verzameld.
 • Wij verzamelen en gebruiken individuele gegevens alleen om de door ons aangegeven redenen en voor andere goede doeleinden, tenzij wij de toestemming van de betrokkene krijgen of de wet ons daartoe verplicht.
 • Wij zullen individuele gegevens slechts zolang bewaren als nodig is om die redenen.
 • Wij zullen individuele gegevens verzamelen met wettige en redelijke middelen en, indien passend, met de informatie of instemming van de betrokkene.
 • Persoonlijke informatie moet belangrijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij wordt gebruikt, en moet, voor zover dat voor die doeleinden noodzakelijk is, nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn.
 • Wij beschermen individuele gegevens door veiligheidsschermen tegen ongelukken of inbraak, en ook tegen ongeoorloofde toegang, verspreiding, vermenigvuldiging, gebruik of wijziging.
 • Wij zullen klanten onmiddellijk toegang verlenen tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.

Wij richten ons op het leiden van ons bedrijf volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig is en blijft.

Scroll naar boven